In English

Energy Performance in Multi-family Dwellings: Deviations between Forecasted and Measured Energy Use

Eric Eliasson ; Peter Lindström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:103, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 118084

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek