In English

Dynamic Analysis of Small Bore Piping Exposed to High Level Excitation: Experimental, Analytical and Finite Element Evaluation

Freddy Andersson ; Usman Muhammad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:99, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 118083

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek