In English

How will the future climate affect the Swedish building stock? Energy use and thermal climate simulations

Peter Carlsson ; Anders Rimbäck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:97, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 118080

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek