In English

Går det att visualisera en hållbar stad?

Is it possible to visualize a sustainable city?

Anna C. Kristiansson ; Sara Kader
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:96, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 118079

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek