In English

Settlements due to a groundwater lowering: comparison between measured and modelled values

Jonas Lersten ; David Wiberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:90, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 118078

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek