In English

Investigation of microphone directivity for video conferencing: Differential microphone arrays in existing meeting rooms

Lennart Burenius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:87, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 118077

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek