In English

A market survey of Passive houses in the western region of Sweden: Why are they still considered as innovations?

Louise Goksöyr ; Cecilia Tärnås
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:84, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 118076

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek