In English

Developing Modern Design Processes for Construction

Muhammad Ashikul Islam ; Robert K. L. Kintu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:83, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 118075

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek