In English

Fatigue Assessment Methods for Bridges According to Eurocode: Program development and comparative study of design methods

David Fall ; Thomas Petersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:71, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 118074

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek