In English

The Setting of Construction Project Management: a comparison of organisational roles and responsibilities in

Gustav Lundkvist ; Frida Setherberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:65, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 118070

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek