In English

Exploring corporate strategy development in large European and Chinese construction companies

Jie Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:49, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]