In English

An investigation into the sensitivity of flutter echo as a function of listening in simulated room environments

Erik Dedering
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:47, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 118068

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek