In English

Assembly line design and optimization - Restructuring and blancing of the bus pre-assembly line at MAN Nutzfahrzeuge AG Ankara factory

Artun Törenli
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 117990

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek