In English

Viltvarningssystem - Konceptutveckling av varningar som ska informera föraren om vilt framför bilen, för att förebygga kollision

Animal Warning System - Development of a warningkoncept to inform the driver of animals in front of the car, to prevent collision

Christian Sandolf ; Mizra Tekcan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-03-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 117502

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek