In English

Investigation of the GaN/AlGaN interface

Xinyu Liu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 11723

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek