In English

Specificering och implementering av en ny modul till webapplikationen aiai.se

Christian Sipola
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 61 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

The main goal of the module was to develop the web application Aiai further to address more users. In this case the task was to expand Aiai to be able to handle companies and not just private persons. The module satisfies the requirements that where set up. The module is now used actively by two big companies. The work with the module will continue after this master thesis is finished to fulfill the additional requests for functions made by the companies.
//Sammanfattning//
Det huvudsakliga målet med modulen var att vidareutveckla webapplikationen Aiai för att kunna rikta sig till fler användare. I detta fallet var det att utvidga Aiai till att klara´av att ha företag som registrerade, och inte bara privatpersoner. Modulen uppfyller de krav som ställs på den och den har börjat användas i skarpt läge av två stora företag. Arbetet med modulen kommer att fortsätta efter att detta examensarbeteavslutats för att uppfylla de ytterligare önskemål om funktioner som företagen har.Publikationen registrerades 2010-03-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 117178

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek