In English

Automatiserad behörighets- och säkerhetsmodellering för Microsoft-plattformar

Ola P Ekstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 32 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

I dagens företag och organisationer med flera tusen datoranvändare ställs stora krav på IT-avdelningarna som administrerar detta. Spintop har med hjälp av Microsoft Zero Touch Provisioning utvecklat en portal där vanliga processer har automatiserats och administrationen av konton sker på ett standardiserat sätt. Denna lösning är inte ekonomiskt lönsam för företag med en mindre organisation, syftet med rapporten är att visa ett alternativ till denna lösning som är ekonomiskt försvarbar för företag med färre än 1000 anställda. Rapporten visar att det med hjälp av .NET-framework går att bygga en portal som erbjuder samma grad av säkerhet, funktion och användarvänlighet som Zero Touch Provisioning till en avsevärt mindre kostnad.Publikationen registrerades 2010-03-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 117172

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek