In English

Mekanisk konstruktion av en aktivt elektroniskt styrd antenn

Mechanical Design of an Active Electronically Scanned Array

Christian Norinder ; Fredrik Övgård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 117000

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek