In English

Digital Right Management on embedded systems; Protecting video content in players

Alban Diquet
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 56 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-03-01. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 116832

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek