In English

Alternative Feedstocks for Future Plastics - Isolation and Characterization of Arabinoxylan from Barley Husks

Anders Höije
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 11648

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek