In English

On the properness of some optimal binary linear codes and their dual codes

Xiaolei Hu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 34 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 115027

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek