In English

Contributions to Statistical Analysis of Gene Expression Data

Anders Sjögren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; 2005:13, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-01-19. Den ändrades senast 2017-11-29

CPL ID: 11425

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek