In English

On the Aharonov-Casher formula for different self-adjoint extensions of the Pauli operator with singular magnetic field

Mikael Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; 2005:4, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-01-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 11413

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek