In English

A Space-Time Finite Element Method for the Heat Equation

Francesca Tantardini
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 113553

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek