In English

Applying lean in haulers’ operations

Rikard Larsson ; Emma Westerberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:036, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 112847

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek