In English

Economical and ecological aspects of oil spill accidents - Assessing insurance needs for Preem Gothenburg and Lysekil

Suncana Bandalo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 112674

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek