In English

Utvärdering av kriterier för ledningsomläggning

Rehabilitation of water distribution pipelines: Evaluation of criteria

Fredrik Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:9, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 112511

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek