In English

Risk-based asset management of potable water distribution systems: case study Göteborg

Zoya Salehpour Gargari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:89, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 112506

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek