In English

Achieving Authentication and Authorization in the Combine System

Andreas Löwdell ; Johan Sakbas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 30 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

This thesis has aimed to design and implement a prototype for the authentication and authorization parts of the Pulsen Combine system. The system will be used by the social service agencies in several communes of Sweden. A study was carried out regarding the authentication part in Combine, whether it would be developed in-house or bought as a standalone product. The study resulted in the choice of a third party solution that will handle the authentication complexity. The authorization part was designed and further on implemented into several layers of the Combine system, adhering to well-known security principles. // Sammanfattning Detta examensarbete har haft som mål att designa och implementera en prototyp av autentiserings- och auktoriseringsdelarna i Pulsen Combine. Systemet kommer att användas av socialtjänsten i ett flertal svenska kommuner. En studie, som behandlade huruvida autentiseringsdelen i Combine skulle utvecklas internt eller om den skulle köpas in i form av en fristående produkt, genomfördes. Studien resulterade i valet av en tredjepartslösning som kommer att hantera komplexiteten kring autentiseringen i Combine. Auktoriseringsdelen designades först och implementerades sedermera, i flera olika lager av Combine, med välkända säkerhetsprinciper i åtanke. Nyckelord: Autentisering, Auktorisering, Säkerhetsprinciper, Serviceorienterade applikationer

Nyckelord: Authentication, Authorization, Security principles, Service Oriented ApplicationsPublikationen registrerades 2010-02-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 112044

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek