In English

Towards a GUI for Program Verification with KeY

Mohammad Ali Darvish Darab
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 53 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 112042

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek