In English

Developing cross-functional processes for procurement involvement in product development

Malin Wegstedt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:103, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 111952

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek