In English

The use of value sream mapping in the air transport industry - a case study at Air France

Antonie Clément ; Murel Vlody
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:096, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 111913

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek