In English

Plastic films and sheets in Tetra Pak opening solutions - A technical introduction study and consumer-oriented design concept generation

Anders Holsbrink
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 111853

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek