In English

Skeletal Anchored Attachment System for Artificial Limb

Viktor Karlsson ; Björn Rehammar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 111848

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek