In English

Environmental life cycle assessment of transport chains - A case study of inbound transportation at Varön Alloys AB

Elsa Nordh ; Sayantan Sarkar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:018, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 111817

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek