In English

Discrete Event Simulation of a Production Plant - Decision Support and Capacity Evaluation

Jonatan Berglund ; Joakim Forsman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-10. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 111816

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek