In English

Mapping the environmental impacts of warehousing - A case study at DB Schenker Logistics Sweden

Peter Ahlsén ; Martin Dahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:016, 2009.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-02-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 111815

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek