In English

Warehouse design when establishing a new factory in Russia

Veronika Larsson ; Frida Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:004, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 111713

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek