In English

Production Optimization and Biomechanics of Biosynthetic Blood Vessels made of Bacterial Cellulose

Kristoffer Drotz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. 56 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 111682

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek