In English

Designing content distribution with trading options - "Yank Yank": a prototype system

Peter Henriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 112 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 111612

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek