In English

Feasibility of longer combination vehicles A pre-study of longer combination vehicles in hub to hub long haulage of mixed goods

Magnus Kjell ; Karl Westerlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:097, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 111358

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek