In English

A Mounting System for A Veo+ Projector in Vehicle(s). Development of a docking station for use in estate cars

Wanjin Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-02-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 111332

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek