In English

Visualizing Real-Time Data Designing a Visual Analytics Tool for the Stock Market

Camilla Johansson ; Rebecca Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 124 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Syftet med detta examensarbete var att undersöka och ta fram förslag på hur visualisering av stora mängder realtidsdata för aktiemarknaden kan te sig i ett visualiseringsverktyg som är utvecklat för statisk data. Arbetet utfördes genom en iterativ arbetsprocess som startade med litteraturstudier och intervjuer med kapitalförvaltare i Göteborg. Arbetet riktades in på aktiemarknaden och den arbetssituation som kapitalförvaltare har. Därefter utvecklades och utvärderades pappersprototyper och digitala prototyper i olika iterationssteg. En demonstrator utvecklad i Adobe Flash utvärderades med användare och experter innan ett koncept och designrekommendationer togs fram. Studien visade bland annat att det var möjligt att använda samma visualiserings och interaktionstekniker för realtidsdata som för statisk data. Det framkom även att data måste vara i realtid och att analyser måste gå snabbt och enkelt, samt att det är viktigt att kunna se utveckling över tid. Rapporten är skriven på engelska. Nyckelord: informationsvisualisering, realtidsdata, aktiemarknaden, finansiell data, interaktionsdesign, TIBCO Spotfire.

Nyckelord: information visualization, real-time data, stock market, financial data, interaction design, TIBCO SpotfirePublikationen registrerades 2010-01-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 111171

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek