In English

SNP Genotyping Using Family Data

Maria Nethander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 36 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-01-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 111055

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek