In English

Haptic experience in TENA Pants - identification and implementation of desired product expressions in a Pant concept

Katarina Westström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-01-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 110951

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek