In English

Effektivisering av kvävereduktionen i en konstruerad våtmark avsedd att behandla avloppsvatten

Maxim Kogan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:120, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-01-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 110757

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek