In English

Provtryckning och bestämning av elasticitetsmodul och böjhållfasthet för limträbalkar

Determination of Young's modulus of elasticity and characteristic bending strength, for glued laminated timber

Tayman Mahshid ; Felix van der Heiden
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:68, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-01-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 110521

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek