In English

Testing of Kerto-Q LVL plates for bridge deck applications

Hans Häggqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:67, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-01-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 110513

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek