In English

Investigation of stage acoustics for a symphony orchestra

Johan Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:40, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]