In English

Non-Motorised Transport access improvements to the proposed new Bus Rapid Transit system for Buffalo City Municipality, Eastern Cape Province, South Africa

Christian Kvarnström ; David Hermansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:30, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-01-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 110509

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek